Kuvait Magyarország megbecsült gazdasági partnere. A 70-es és a 80-as években Kuvait a régió legfejlettebb országának számított és a többi Öböl-ország közül egyedüliként tartott fenn hazánkkal diplomáciai kapcsolatokat. Az 1990-es évekig Kuvait – több százmillió USD nagyságrendű kereskedelmi forgalommal – a magyar gazdaság hídfőállása volt a térségben. Később, az iraki inváziót követően magyar cégek számottevően járultak hozzá az ország újjáépítéséhez.

 

Az elmúlt években Kuvait a 7-8. legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt az arab országok között. Gazdasági együttműködésünk folyamatos. Ennek segítése és továbbfejlesztése érdekében jött létre a Magyar-Kuvaiti Gazdasági Vegyes Bizottság, amely 2013. május 7-8-án tartotta alakuló ülését. Második ülésére 2016. január 27-28-án Kuvaitban került sor. Az MKIK és kuvaiti partnere között szintén hasznos együttműködés folyik, legutóbb 2017. november 5-7. között járt magyar delegáció Kuvaitban, amelynek 16 magyar vállalat volt tagja.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt öt évben 30-60 millió USD között ingadozott, 20-40 millió USD közötti stabil magyar aktívum mellett.

2016-ban Magyarország 3 legfőbb export terméke a közúti jármű (a teljes kivitelünk 25%-a), a villamos gép, készülék és műszer (a teljes kivitelünk 20%-a), valamint az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés (a teljes kivitelünk 13%-a) volt. 2016-ban 3 legfőbb import termékünk az energiafejlesztő gép és berendezés (a teljes behozatalunk 97%-a), a híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék (a teljes behozatalunk 1%-a), valamint a térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék (a teljes behozatalunk 1%-a) volt.

A teljes áruforgalom 2016-ban 21%-kal 35 millió dollárra esett vissza. Az export 27,9%-kal 28,6 millió dollárra süllyedt, míg az import 37,8%-kal 6,4 millió dollárra emelkedett 2015-höz képest. A kivitel negatív adatai az energiafejlesztő gép és berendezés 99,8%-os (9,8 millió dollár), az általános rendeltetésű ipari gép és berendezés 87%-os (6 millió dollár), valamint a villamos gép, készülék és műszer 32%-os (2,8 millió dollár) export gyarapodására vezethető vissza. Az import növekedése javarészt az energiafejlesztő gép és berendezés 38%-os (1,7 millió dollár) behozatal erősödésére vezethető vissza. A külkereskedelmi többletünk 37%-os növekedést követően 22 millió dollárt tett ki 2016-ban.

A 2016 évi kivitelünk csökkenésének fő oka a gépek és szállítóeszközök kivitelének nagymértékű visszaesése. Ez a tétel eddig hagyományosan teljes exportunk közel 80%-át tette ki, összege 2012 óta – egy gyenge évet leszámítva – 31-36 M USD között váltakozott. 2016-ban ez 17,56 M USD volt, ami 45%-os csökkenést jelent. Ez leginkább annak a következménye, hogy tavaly Kuvaitban mintegy 40%-kal zsugorodott az új gépjárművek értékesítése az előző évhez képest.

Nagyon pozitív ugyanakkor, hogy élelmiszer exportunk 25%-kal nőtt. Ennek nagy része a tejtermékek (alapvetően a Kőröstej Zrt. különféle márkanevek alatt és csomagolásban futó kashkawan típusú sajtjai) eladásainak bővülésére vezethető vissza. A magyar gyár immár a sajttípus piacvezetőjének számít Kuvaitban. Több mint három és félszeresére nőtt az élő állat kivitel az előző évhez képest, miközben mind a magyar élő szarvasmarha tiltólistán szerepel Kuvaitban és a többi ÖET-országban, illetve a szárnyasok élő és feldolgozott formában is egészen 2017. augusztus végéig szintén tiltólistán szerepeltek.  Az export e tételéről bővebb adatok sajnos nem érhetők el.

 

Az export mellett 37%-kal növekedett a Kuvaitból származó importunk. A 6,4 M USD értékű behozatal túlnyomó többsége (96%-a) energiafejlesztő gép és berendezés. Az import többi részét a híradás-technikai, hangrögzítő és lejátszó technika, közúti jármű, valamint pontosabban nem meghatározott feldolgozott áru teszi ki.

Magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok, termékcsoportok

E téren elsősorban a magas hozzáadott értékkel rendelkező magyar termékek és szolgáltatások exportja számára látunk lehetőséget. A legkiemeltebb területek közé tartoznak a technológia- export, tudástranszfer, egészségügy, mezőgazdaság, kereskedelem, kutatás és fejlesztés (R&D), ICT, turizmus, környezetvédelem, energetikai szektor, élelmiszeripar (ezen belül különösen a „dry food”) és a vízipar.

Kiemelt szerep hárul a magyar innovatív tudományos technológiákra, az azokhoz köthető magyar szaktudás kihasználására s ennek részeként helyi partnerek biztosítására a magyar KKV-k számára. Az általunk előtérbe helyezni kívánt területek: IT, ICT, innovációk, technológiák, K+F, oktatási, tudományos kutatási együttműködés, élettudományok, energia, egészségügy, mezőgazdaság, vízügy, infrastrukturális együttműködés, turizmus.

Kuvait törekszik külföldi tőke vonzására, azonban egyelőre alapvetően a technológiák átvétele, szakemberek képzése és munkahelyteremtés a magasabb szakértelmet igénylő ágazatokban áll a középpontban, hozzájárulva a diverzifikációhoz és az infrastruktúra fejlesztéséhez. Helyi vállalkozást alapvetően csak helyi partnerrel közösen lehet indítani. Ez alól kivételt jelentenek az olyan FDI projektek, amelyek kuvaiti állampolgároknak teremtenek munkahelyet. E projekteknek egyéb feltételeknek is meg kell felelniük, amelyek teljesülése esetén a befektető cég különféle támogatásokban részesülhet.

 

Részletek elérhetőek a Kuvaiti Közvetlen Befektetések Hatósága (KDIPA) honlapján.

 Szívesen segítünk!“

Magyarország kuvaiti nagykövetsége készséggel áll rendelkezésére külgazdasági ügyekben.

„Miben segíthetünk?“ - a kuvaiti magyar nagykövetség gazdaságdiplomáciai tevékenysége

  • Magyar vállalatok kuvaiti piacbővítésének segítése nonprofit alapon
  • A külképviseletek által gondozott és folyamatos kiépítés alatt álló céges adatbázis alapján konkrét kereskedelmi kapcsolatok közvetítése
  • Magyar delegációk fogadása, illetve kuvaiti üzleti delegációk szervezésében való közreműködés
  • Együttműködés és kapcsolatok létrehozása kuvaiti kereskedelmi képviselőkkel
  • Tájékoztatás egy-egy ágazatra vonatkozó kuvaiti piaci lehetőségekről, trendekről
  • Folyamatos kapcsolatápolás a kuvaiti és magyar kamarákkal, szakmai szövetségekkel, gazdaságfejlesztési szervezetekkel – közös rendezvények, B2B üzleti fórumok tartása.

Hasznos linkek