Kuvait Magyarország megbecsült gazdasági partnere. A 70-es és a 80-as években Kuvait a régió legfejlettebb országának számított és a többi Öböl-ország közül egyedüliként tartott fenn hazánkkal diplomáciai kapcsolatokat. Az 1990-es évekig Kuvait – több százmillió USD nagyságrendű kereskedelmi forgalommal – a magyar gazdaság hídfőállása volt a térségben. Később, az iraki inváziót követően magyar cégek számottevően járultak hozzá az ország újjáépítéséhez.

Az elmúlt években Kuvait a 7-8. legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt az arab országok között. Gazdasági együttműködésünk folyamatos. Ennek segítése és továbbfejlesztése érdekében jött létre a Magyar-Kuvaiti Gazdasági Vegyes Bizottság, amely 2013. május 7-8-án tartotta alakuló ülését. Második ülésére 2016. január 27-28-án Kuvaitban került sor. Az MKIK és kuvaiti partnere között szintén hasznos együttműködés folyik.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt öt évben 30-60 millió USD között ingadozott, 20-40 millió USD közötti stabil magyar aktívum mellett. Az elmúlt időszakban 2012-ben volt a legmagasabb a kétoldalú áruforgalom (61,7 M USD), ami egy nagy összegű, egyszeri importügyletre (ipari gázturbina beszerzése) vezethető vissza. 2013-ban jelentős csökkenés volt tapasztalható, az áruforgalom az előző évinek közel a felére (31,2 M USD-ra) esett vissza, ami a magyar ipari gázturbina export 20 millió USD értékű kieséséből adódott.

2014-ben a kétoldalú áruforgalom 78,3%-kal (55,6 M USD-ra) nőtt, ennek jelentős részét (47,45 M USD) a magyar kivitelből adta. 2014-ben exportunk 81%-át a gépek és szállítóeszközök tették ki, amelyek elsősorban energiafejlesztő gépeket és berendezéseket (56,4%), valamint villamos gépeket, készülékeket, műszereket, és ezek villamos alkatrészeit (36,1%) jelentették. 2015-ben a magyar cégek 39,61 millió USD értékben exportáltak Kuvaitba. Kivitelünk 2016 januárja és augusztusa között 16,34 millió USD volt, míg a kétoldalú külkereskedelem áruszerkezete alapvetően nem változott.

Magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok, termékcsoportok

E téren elsősorban a magas hozzáadott értékkel rendelkező magyar termékek és szolgáltatások exportja számára látunk lehetőséget. A legkiemeltebb területek közé tartoznak a technológia- export, tudástranszfer, egészségügy, mezőgazdaság, kereskedelem, kutatás és fejlesztés (R&D), ICT, turizmus, környezetvédelem, energetikai szektor, élelmiszeripar (ezen belül különösen a „dry food”) és a vízipar.

Kiemelt szerep hárul a magyar innovatív tudományos technológiákra, az azokhoz köthető magyar szaktudás kihasználására s ennek részeként helyi partnerek biztosítására a magyar KKV-k számára. Az általunk előtérbe helyezni kívánt területek: IT, ICT, innovációk, technológiák, K+F, oktatási, tudományos kutatási együttműködés, élettudományok, energia, egészségügy, mezőgazdaság, vízügy, infrastrukturális együttműködés, turizmus.

Kuvait törekszik külföldi tőke vonzására, azonban egyelőre alapvetően a technológiák átvétele, szakemberek képzése és munkahelyteremtés a magasabb szakértelmet igénylő ágazatokban áll a középpontban, hozzájárulva a diverzifikációhoz és az infrastruktúra fejlesztéséhez. Helyi vállalkozást alapvetően csak helyi partnerrel közösen lehet indítani. Ez alól kivételt jelentenek az olyan FDI projektek, amelyek kuvaiti állampolgároknak teremtenek munkahelyet. E projekteknek egyéb feltételeknek is meg kell felelniük, amelyek teljesülése esetén a befektető cég különféle támogatásokban részesülhet.

Részletek elérhetőek a Kuvaiti Közvetlen Befektetések Hatósága (KDIPA) honlapján.

 

Szívesen segítünk!“

Magyarország kuvaiti nagykövetsége készséggel áll rendelkezésére külgazdasági ügyekben.

„Miben segíthetünk?“ - a kuvaiti magyar nagykövetség gazdaságdiplomáciai tevékenysége

  • Magyar vállalatok kuvaiti piacbővítésének segítése nonprofit alapon
  • A külképviseletek által gondozott és folyamatos kiépítés alatt álló céges adatbázis alapján konkrét kereskedelmi kapcsolatok közvetítése
  • Magyar delegációk fogadása, illetve kuvaiti üzleti delegációk szervezésében való közreműködés 
  • Együttműködés és kapcsolatok létrehozása kuvaiti kereskedelmi képviselőkkel 
  • Tájékoztatás egy-egy ágazatra vonatkozó kuvaiti piaci lehetőségekről, trendekről
  • Folyamatos kapcsolatápolás a kuvaiti és magyar kamarákkal, szakmai szövetségekkel, gazdaságfejlesztési szervezetekkel – közös rendezvények, B2B üzleti fórumok tartása.

A kétoldalú külkereskedelmi statisztikák a KSH adatai alapján 

Külkereskedelmi statisztikák a kuvaiti hatóságok által publikált adatok szerint

Hasznos linkek