Hazai anyakönyvezés

Születés, haláleset, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, válás, stb.

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezéshez kapcsolódó szabályokat jelenleg az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve
  • a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény.

Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztály 2. végzi Budapesten. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kuvaiti Egészségügyi Minisztérium által kiállított anyakönyvi kivonat vagy más ún. „nemzetközi” anyakönyvi kivonattal is anyakönyveztetnie kell a külföldön történt anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, válás, elhalálozás) Magyarországon.

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges, az eljáráshoz az illetékes hatóság másolatot nem fogad el!

A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet benyújthatja a kuvaiti magyar Nagykövetségen, továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.

Kérjük, hogy a kérelem beadása előtt telefonon egyeztessen a konzuli feladatot ellátó munkatársakkal!