Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • kuvaiti házassági anyakönyvi kivonat
  • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
  • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány
  • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.  

 

Letölthető dokumentum: 

ADATLAP - a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez