A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:

  • külföldi hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat
  • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
  • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
  • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.
  • Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

A hazai anyakönyvezési eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése APAI ELISMERÉSSEL

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni. Az apa által a német anyakönyvi hivatalban tett apai elismerő nyilatkozatot – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is – elfogadjuk.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • kuvaiti születési anyakönyvi kivonat;
  • a kuvaiti hatóság előtt tett apai elismerés, ha van;
  • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
  • mindkét szülő jelenléte szükséges;
  • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 4-5 hónap. 

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatal

Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 2.

Honlap: www.kormanyhivatala.hu/hu/budapest

Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.

Telefonszám: 06/1/3233176

E-mail cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu