Ideiglenes magánútlevél igénylése

1. Egyszeri hazautazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítása

Ha Kuvaitban a magyar állampolgár útlevelét vagy személyi igazolványát eltulajdonították, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra nem használható, akkor ezt a tényt a lakóhely szerint illetékes rendőrségen be kell jelenteni. Amennyiben nem rendelkezik kuvaiti lakóhellyel, az eltulajdonítást szíveskedjék az eltulajdonítás helye szerinti rendőrségen bejelenteni.

Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevéllel, személyi igazolvánnyal, illetve érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben sem szerepel mint magyar állampolgár, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni az útlevél kiállításának érdekében. Ilyen esetben az útlevél eljárás ideje kb. 5-6 hónap.

2. Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítása

Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor a nagykövetség konzuli osztályán.

A tartósan Kuvaitban élő magyar állampolgároknak állandó biometrikus magánútlevelet kell igényelniük. Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevelet rendkívüli kivételes helyzetektől eltekintve nem állítunk ki. Rendkívül kivételes helyzetnek tekinthető a munkával kapcsolatos utazás szükségessége, illetve a már befizetett külföldi utazás. Ezekben az esetekben a munkáltatói igazolást, illetve az utazás befizetésének bizonylatát kérjük bemutatni a kérelem benyújtásakor.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az ideiglenes útlevéllel – legyen az hazatérésre vagy továbbutazásra kiállított - Magyarországról ismét külföldre utazni nem lehet. Az ideiglenes útlevelekkel Magyarországra történt beutazás után a magyar állampolgároknak útlevelet vagy személyi igazolványt kell kérelmezniük, hogy ismét külföldre tudjanak utazni.

Az útleveleket Magyarországon sürgősségi eljárásban is lehet kérelmezni, ezért – ha nagyon kevés idő áll már rendelkezésre az utazás előtt – javasoljuk, hogy Magyarországon nyújtsák be az útlevélkérelmüket, sürgősségi eljárásban. Sürgősséggel akár 24 órán belül is kiállításra kerül az új biometrikus útlevél.

A sürgősségi eljárással kiállított útlevelekről Budapesten a KEKKH Központi Okmányirodában kap felvilágosítást. A Központi Okmányiroda telefonszáma: 0036/1/452-3622, e-mail címe: kozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu