Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat?

 

Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat?

 •  Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett
 •  Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében 
 •  Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg 
 •  Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében 
 •  Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez 
 •  Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit 
 •  Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst 
 •  Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről 
 •  Külföldi haláleset esetén a Konzuli Szolgálat értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről

Miben nem tud segíteni?

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben
 • Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában
 • Személy- vagy csomagszállításban
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban 
 • Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt 
 • Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban 
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében 
 • Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében 
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében 
 • A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában 
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben 
 • Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzuli Szolgálatnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.)

 

Ügyintézési lehetőség a WEBES ÜGYSEGÉDen keresztül.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az alábbi linkről elérhető Konzinfo Ügysegéd (https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu) használatával, lehetőség van kérelmeik online előkészítésére, mely meggyorsítja az ügyintézést.

A profilregisztrációt követően az Online adatlapok / Online forms menüpontból választhatók ki a kérelmek, melyek elektronikus kitöltése során a támogató dokumentumokat is lehet csatolni. Az elküldött kérelemről visszaigazoló üzenetet kap az ügyfél, illetve az a felhasználói fiókban is eltárolásra kerül.

Konzinfo Ügysegéd rendszerben elérhető kérelmek:

 • Adatlap konzuli védelemre
 • Felülhitelesítés (Magyarországon)
 • Állampolgársági kérelmek:
 • Állampolgársági kérelmezési segédlet
 • Egyszerűsített honosítás iránti kérelem
 • Honosítási kérelem:
 • Állampolgárság visszaszerzése iránti kérelem
 • Állampolgárság igazolása iránti kérelem
 • Állampolgárság megszerzése iránti kérelem – 1957.okt.1. előtti születés esetén
 • Állampolgárság megszerzése iránti kérelem – hontalan személy részére
 • Lemondás a magyar állampolgárságról
 • Hitelesítés iránti kérelmek:
 • Kérelem másolat hitelesítésére
 • Kérelem hiteles fordítás készítésére
 • Kérelem fordítás helyességének tanúsítására
 • Halottszállítási engedély iránti kérelem